We leven in een tijd waarin vergrijzing en eenzaamheid zijn toegenomen. In het leven van de mens, in ‘het proces van ouder worden’, ondergaat ieder mens veranderingen. Het sociale netwerk wordt kleiner door verlies van dierbaren, maar ook door de beperkingen rond de zelfredzaamheid die het ouder worden met zich meebrengt.

Om als oudere in de maatschappij te staan is een sociaal netwerk van essentieel belang. Door de beperkingen van het ouder worden is de oudere niet altijd in staat om makkelijk een sociaal netwerk op te bouwen. Eenzaamheid kan het gevolg zijn.

Missie: geven aan een generatie die veel gegeven heeft!

Een vrijwilliger bezoekt minimaal om de 2 weken de oudere en/of onderneemt activiteiten samen. Op dit moment zijn er 40 ouderen die een vaste vrijwilliger hebben die hun vanuit CLC bezoekt. Ons verlangen is om hoop, vreugde en waarde te brengen.

Meer informatie
Gerrie Verwoerd: gerrieverwoerd@hotmail.com

Logo-AAG