City Life Church Den Haag

Algemeen

Adres: Soestdijksekade 343; 2574 AL Den Haag
Email: info@clcdenhaag.nl

Kvk inschrijving: 27360700
RSIN nummer: 804303897
Btw nummer: niet van toepassing.
Fiscaal nummer: niet van toepassing.

Gestart op 5 september 1995 destijds onder de naam Gemeente Sion.

City Life Church Den Haag is statutair vastgelegd als kerkgenootschap.

Leiding & bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Voorzitter
 • Secretaris
 • Penningmeester

Dhr. E. van de Ridder heeft de rol van voorganger (pastor) en eindverantwoordelijke in de kerk. Als campus kerken gelden CLC Tilburg en CLC Rotterdam, die qua bestuur en financiën deel uitmaken van CLC Den Haag.

CLC Den Haag is een Hillsong Family Church. Hillsong geldt als voorbeeld en speelt een coachende, inspirerende rol in onze kleur en cultuur als kerk. Een financieel jaarverslag inclusief accountantsverklaring wordt jaarlijks ingediend bij Hillsong hoofdkantoor.

Voor vragen, geschillen, coaching en advies wenden we ons tot het adviesbestuur, bestaande uit mannen met een ruime, erkende ervaring op het gebied van kerkbouw.

Adviesbestuur:

 • Dhr. S. Wilson (Eurolead en ICLM)
 • Dhr. P. Paauwe (Doorbrekers)
 • Dhr. F. Haverkamp (Hillsong Germany)
 • Dhr. R. van der Kolk (Hillsong Amsterdam)

Er zijn een aantal dochtergemeenten in Nederland: Den Helder, Assen, Zwolle en Midden-Limburg. Qua financiën en verantwoordelijkheid zijn deze kerken autonoom. CLC Den Haag heeft een coachende rol.


Beloningsbeleid

Het bestuur en het adviesbestuur ontvangt geen beloning of vergoeding voor de werkzaamheden.
Voorgangers en kerkelijk werkers ontvangen salaris overeenkomstig 80% van de salarisschalen NGK kerken.
Administratief medewerkers ontvangen een beloning naar minimum loon.
Bij uitzonderlijke prestaties van een vrijwilliger wordt er soms vrijwilligersvergoeding verstrekt.

CLC heeft 8 fte in dienst (deels fulltime en deels parttime). Daarnaast zijn er vele honderden vrijwilligers werkzaam.
De database van CLC Den Haag kent rond 1500 namen van mensen die deze kerk hun thuis noemen.


Doel

Mensen bekend maken met het de hoopvolle boodschap van het geloof in Jezus Christus. Hen helpen en toerusten op praktische manier door prediking en onderwijs over diverse gebieden van het dagelijkse leven. Hen voorzien in een relevant netwerk van vriendschappelijke relaties middels teams en connectgroepen. Hen inspireren om te zien naar anderen zowel in de stad en regio als ook in de wereld rondom ons door betrokkenheid, praktische hulp en financiële ondersteuning van diverse goede doelen.


Kerkactiviteiten

De volgende onderdelen zijn deel van het kerkleven:

 • Zondagdiensten met moderne gastvrije uitstraling en positieve, hoopvolle boodschap.
 • Connectgroepen. Kleine groepen die bij elkaar thuis komen om het woord van zondag praktisch te maken, vriendschappen te verdiepen en betrokkenheid in elkaars leven te stimuleren.
 • Trainingsavonden. Onderwerpen op de cursussen zijn o.a.: basiscursus christelijk geloof, leiderschap, pastoraat, omgaan met financiën, opvoeding, ontdek je talenten, huwelijk en voorbereiding daarop.
 • Jeugdavonden voor verschillende leeftijden. Tieners hebben iedere vrijdag hun eigen activiteiten. En een zomerkamp. Per leeftijdsgroep zijn er weekenden, een weekendje weg op een vakantiepark.
 • Kinderwerk. Zowel tijdens de zondagdiensten alsook de vakanties en zomerkampen.


Omzien naar anderen

We doneren als kerk zowel aan lokale goede doelen als aan goede doelen wereldwijd.

In Den Haag hebben we de volgende projecten:

 • Adopt a Granny. Ouderen in hun eenzaamheid opzoeken in bejaardenhuizen.
 • Voedselbank
 • Jij Mooi: verwenochtenden voor vrouwen die het wat minder hebben.
 • Uitjes organiseren voor ouderen.
 • Single Moms: aandacht voor alleenstaande moeders en hun kinderen.
 • Kleding voor vluchtelingen in Den Haag.

Internationale partners, waar we mee samenwerken en die we regelmatig ondersteunen, zijn:

 • Vision Rescue India: hulp aan straatkinderen.
 • Watoto Childcare Ministries: hulp aan weduwen en wezen in Oeganda.
 • Compassion: kinderen in armoede (we ondersteunen m.n. kinderen in de Dominicaanse Republiek).
 • A21 Campaign: organisatie die strijdt tegen mensenhandel.


Beleidsplan 2016

Door de groei van de afgelopen jaren is het noodzakelijk de organisatie meer te professionaliseren. Daarom zal met behulp van coaching door CC Excellence, dhr. B. Broekman gedurende 2016 veel aandacht worden besteed aan functie en rolverdeling en invulling van de diverse afdelingen van de kerk. Te beginnen bij het Key Team. Rol- en functieomschrijvingen zullen schriftelijk worden vastgelegd. Hiermee zullen we ons kunnen voorbereiden op de komende jaren en de verwachtte groei van de kerk.

Er blijft een grote aandacht gericht op het persoonlijke en vriendschappelijke karakter van onze kerk. Connectgroepen, sociale evenementen en pastoraat zijn daarom heel belangrijk. Mensen gekend en gewaardeerd laten voelen en een thuis-ervaring geven is een kernactiviteit van de kerk.
CLC Den Haag heeft rond de 100 connectgroepen verspreid over de stad en regio.

We willen een kerk van generaties zijn. Daarom is ons kinderwerk essentieel. CLC Den Haag heeft honderden kinderen. Met elkaar proberen we altijd weer creatief het kinderwerk op een nog hoger niveau te brengen.

Mannen, vrouwen, kinderen, jeugd en ouderen – iedereen hoort erbij. Daarom zullen we ook in 2016 weer leuke activiteiten organiseren per leeftijdsgroep.

Omzien naar elkaar en naar de wereld rondom blijft altijd een speerpunt. De organisaties waar we mee samenwerken kunnen weer rekenen op onze steun. Nieuwe initiatieven om de stad, waar we in leven, te kunnen zegenen en mensen te helpen worden altijd gestimuleerd.

Er zijn een aantal kerken geïnteresseerd om onder de vlag van CLC verder te gaan als dochtergemeente. In de loop van het jaar zal daar meer duidelijkheid over komen. We willen deze kerken voorzien van coaching, begeleiding en praktische tools.

Ook dit jaar zullen er weer een aantal internationale sprekers ons bezoeken. Er staat ook een concert van de Planet Shakers op het programma.

Verschillende cursussen, seminars op zaterdag en master classes zullen worden georganiseerd door wat we gaan noemen CLC College.

De grootste activiteiten zullen net als vorig jaar zijn respectievelijk de diensten met Kerst en Pasen, de Girls Nights Out en de Men Conference. Vele vrijwilligers zullen enorm veel tijd investeren om deze specials tot een mooi succes te maken.


Financiële verantwoording

Benodigde financiën worden geworven door vrijwillige bijdragen van kerkleden en bezoekers via bankoverschrijvingen en collectes.

City Life Church is een ANBI erkend kerkgenootschap. Giften aan CLC Den Haag zijn daarom aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountant.

Financiële verantwoording over 2015

Financiële verantwoording over 2014