Roeping

In 1991 ervoer Erald van de Ridder een roeping van God toen hij de tekst las uit Psalm 132: 3 – 5

Voorwaar, ik zal de tent mijner woning niet binnengaan, noch de sponde van mijn legerstede beklimmen, voorwaar, ik zal aan mijn ogen geen slaap gunnen, noch sluimering aan mijn oogleden, totdat ik voor de Heer een plaats gevonden heb, een woning voor de Machtige Jacobs.’

Na jaren meegeholpen te hebben in vele functies in een kerk in Utrecht riep God Erald en Mathilde van de Ridder voor het bouwen van een kerk. Ze hebben in de begintijd veel training ontvangen binnen Rafaël, waar ze o.a. de School voor Gemeentestichting hebben gevolgd. Na hun verhuizing naar Leerdam ontstond in hun huiskamer een nieuwe gemeente.

Sion Den Haag

In september 1995 werden Erald en Mathilde ingezegend door Jan Sjoerd Pasterkamp als de voorgangers van (toen nog) gemeente Sion, eerst gevestigd in Voorburg, later in Den Haag op de Binckhorst. Het was de tijd dat de ‘vernieuwing’ in Nederland plaats begon te vinden, en Sion is daarin meegegaan. Openstaan voor de nieuwe dingen van de Heilige Geest en Gods kracht is altijd een belangrijk streven van ons als kerk gebleven. Er is veel aandacht voor aanbidding. Verschillende aanbiddingsteams uit Sion zijn gevraagd om in kerken en tijdens conferenties te spelen, in Nederland en ook in het buitenland (waaronder België, Zwitserland, Italië, Canada en Israël).

De Heer heeft veel machtige wonderen gedaan sinds en de kerk groeit sindsdien. Veel mensen hebben het hart van God (terug)gevonden in de samenkomsten; vriendschappen gekregen; genezing ontvangen; hoop en een toekomst gekregen; hun leven opgebouwd zien worden dankzij de praktische boodschappen en een nieuwe vervulling van de Heilige Geest ervaren.

In 1997 heeft Erald zijn baan bij de KPN opgezegd om zich fulltime voor de kerk in te zetten. Erald en Mathilde hebben een diep verlangen dat de mensen in Den Haag en Nederland God zullen kennen en Zijn kracht zullen zien. Ze zijn door God geroepen om de Gemeente, het lichaam van Jezus, te dienen.

Eigen gebouw, nieuwe naam en groei

In december 2007 kochten we de voormalige R.K. o.l.v. Fatimakerk aan de Escamplaan 280 in Den Haag. We zijn God heel dankbaar dat we deze kerk konden kopen. Het was een enorme stap voorwaarts.

Sinds 10 januari 2010 heten we geen Sion meer, maar City Life Church (CLC). De naam City Life Church zegt wie we zijn als kerk: een levende kerk midden in de stad.Op deze datum hadden we ook het voorrecht een dochtergemeente te mogen verwelkomen in de familie: CLC Den Helder. In de tussentijd hebben we ook nog drie dochtergemeentes welkom mogen heten, namelijk: CLC Utrecht, CLC Assen en CLC Zwolle.

Bekijk een deel van de reis in ons magazine (2010)!

CLC Den Haag heeft in 2014 twee campussen gekregen namelijk in Tilburg en in Rotterdam.

In april 2014 werden we uitgenodigd door pastors Brian & Bobbie Houston om deel te worden van de Hillsong Family.

Next Episode

In 2015 hebben we als gemeente ons 20-jarig jubileum gevierd in de Grote Kerk in Den Haag.

In oktober 2016 hebben we een nieuwe dochtergemeente welkom mogen heten in onze CLC familie, namelijk CLC Midden Limburg.

CLC Utrecht gaat een nieuwe fase in en verandert van naam.

CLC Utrecht bestaat 12 jaar. In de afgelopen 6 jaar heeft CLC Utrecht een transformatie doorgemaakt naar een eigentijdse moderne kerk door de coaching van Pastors Erald en Mathilde van de Ridder die een netwerk van CLC kerken leiden in Nederland.

Met de hulp van Pastor Erald en Mathilde is onze gemeente in een paar jaar tijd getransformeerd. We zijn een eigentijdse gemeente geworden die gezond is en snel groeit met sterke leiders, met wie we de volgende fase op eigen kracht zullen vormgeven. Pastor Erald blijft betrokken bij de kerk als lid van het Advisory Board. We zijn de leiders en de kerk van CLC dankbaar voor hun vriendschap en input in ons leven de afgelopen jaren! Om dit nieuwe seizoen te onderstrepen veranderen we onze naam. In januari 2017 maken we onze nieuwe naam bekend, dus volg het nieuws op onze website. Het Advisory Board wordt verbreed met Peter Paauwe van DoorBrekers.
– Martin de Jong
Voorganger

“Het is een eer voor ons geweest om CLC Utrecht intensief te coachen in de afgelopen 5 jaar. We zijn blij met de transformatie van CLC Utrecht, ze zijn klaar voor verdere groei. We zijn vol vertrouwen voor de toekomst van de kerk in Utrecht en blijven betrokken, in een andere vorm.
– Erald en Mathilde van de Ridder
CLC Den Haag

visie