Algemeen

City Life Church, hierna te noemen CLC, verleent u hierbij toegang tot www.clcdenhaag.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door CLC en derden zijn aangeleverd. CLC behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van CLC.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CLC of rechthebbenden die CLC toestemming hebben gegeven. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CLC, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Privacy

CLC respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. CLC zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. CLC gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van de website geen cookies ontvangt.

Links naar derden

De website kan links naar websites van derden bevatten. CLC is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden of de schade die deze website zouden kunnen brengen aan uw computer of mobiele apparaat.