Welkom in de kerk!

English below

Hallo,

We hebben elke zondag twee diensten: om 10.00 uur een gewone dienst en om 12.30 uur Kids Church, voor kinderen en ouders. De dienst van 10.00 uur wordt live gestreamd, Kids Church wordt steeds de week erna om 8.30 uur uitgezonden. Er kan een beperkt aantal bezoekers aanwezig zijn.

In de kerkzaal houden we steeds 1,5 meter afstand tot elkaar (behalve van je gezinsleden of kinderen onderling). De zaal is hier op ingericht.

Tickets
Iedere bezoeker heeft een ticket nodig. Deze komen steeds 1 week van te voren beschikbaar via deze pagina en de CLC app.

Let op: je ticket staat op jouw naam en kun je niet zomaar doorgeven aan iemand anders. Als je toch niet kunt komen, annuleer dan door te reageren op de e-mail waarmee je je ticket hebt ontvangen.

Vragen vooraf
Vóór je bezoek aan City Life Church moet je jezelf de volgende vragen stellen:

1. Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
– Hoesten
– Lichaamstemperatuur van 38 graden of hoger
– Benauwdheidsklachten

2. Heb jij op dit moment een huisgenoot met koorts en / of benauwdheidsklachten die nog niet getest is op het coronavirus?

3. Heb je het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4. Heb jij een huisgenoot / gezinslid met het coronavirus?

5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Indien je één of meer van de vragen met ‘ja’ beantwoord hebt, dan kun je helaas niet naar binnen bij City Life Church. Beterschap!

Bij en in City Life Church
Als kerk zetten we ons ten volle in om een een veilige omgeving creëren voor de zondagdiensten. Daarbij vertrouwen we erop dat alle bezoekers en vrijwilligers zich houden aan de richtlijnen en hygiëneregels. Volg de aanwijzingen van het Welkomteam steeds op en houd 1,5 meter afstand tot mensen die niet deel zijn van jouw huishouden.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we op een verantwoorde manier kunnen samenkomen in Gods Huis. Alvast bedankt voor jouw bijdrage hieraan.

Tot zondag!

Welcome to church!

We have two services each Sunday: a regular service at 10:00 with small gatherings spread over several pop-up church locations (including an English spoken one). This service is also streamed live. The second service is a Kids Church service at 12:30 which is recorded to be broadcasted the Sunday after at 8:30. This recording service is also available to visit with your children (please note this is a Dutch spoken service).

In every location we continually keep a 1,5 meter distance to other people (except family members or kids up to 12 years among themselves). Every room is set-up in order to keep this.

Tickets
Every visitor needs to have a ticket. These will be available one week beforehand, via this page or the CLC app.

Attention: every ticket is a personal one which you can not transferred to someone else. If you’re hindered to join the service, please cancel your ticket by clicking on the link that is on the bottom of the confirmation e-mail you received.

Questions beforehand
In preparation of your visit to City Life Church, please ask yourself the following questions:

1. Did you have one of the following symptoms in the past 24 hours?
– Coughing or a soar throat
– Body temperature of 38 degrees or higher
– Shortness of breath

2. Do you right now have a person in your household or a housemate with fever and/or shortness of breath that has not yet been tested on the coronavirus?

3. Have you been tested positive on the coronavirus in the past 7 days?

4. Do you have a person in your household or a housemate that has the coronavirus?

5. Are you in quarantine because you have been in contact with someone that has the coronavirus?

In case your answer is ‘yes’ on one or more questions, you unfortunately can’t visit City Life Church. We wish you all the best and hope you are able to join one of our services again soon. Get well!

In and around City Life Church
As a church we are fully committed to create a safe environment for our Sunday services. We trust that all visitors and volunteers keep the given guidelines and hygiene instructions. Please always follow the instructions of our Host team and keep a 1,5 meter distance (2 arm lengths) at all times to other people that are not part of your household.

Together we make sure that we can gather and keep gathering in God’s House in a responsible way. We very much appreciate your contribution to this.

See you soon in church!

Pop-up churches

Pop-ups zijn locaties in en rond Den Haag waar we in kleine groepen en in een veilige setting bij elkaar komen om samen de zondagdienst te beleven. Het is waardevol om elkaar te kunnen ontmoeten.

POELDIJK

VOORBURG

BASEMENT

MUSICON

De website van City Life Church Den Haag maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.