Welkom in de kerk!

English below

Hallo,

Elke zondag hebben we 2 diensten: om 10.00 uur / 10.30 uur en om 12.30 uur.

De eerste dienst verloopt als volgt:

  • Om 10.00 uur beginnen we onze zondag met Kids Church; een korte dienst voor alle kinderen met hun ouders.
  • Om 10.30 uur gaan de kinderen (4 tot 12 jaar) naar een aanvullend programma in aparte groepen. De kerkzaal gaat open voor nog meer volwassenen en daar begint de gewone dienst.
  • Kinderen van 1 tot 4 jaar kunnen vanaf 10.00 uur naar Buddy & Friends, waar onze kidswerkers zorgen voor een passend programma.

De tweede dienst begint om 12.30 uur en heeft dezelfde invulling als de gewone dienst van 10.30 uur.

Je kunt de dienst ook volgen via ons YouTube-kanaal.

Vanaf 25 september heb je geen tickets meer nodig voor de diensten.
Voor Buddy & Friends heb je wel een ticket nodig omdat we hier beperkt plek hebben voor de allerkleinsten.

Bestel je Buddy & Friends ticket

Vragen vooraf
Vóór je bezoek aan City Life Church moet je jezelf de volgende vragen stellen:

1. Had je één of meerdere van deze klachten in de afgelopen 24 uur?
– Hoesten
– Lichaamstemperatuur van 38 graden of hoger
– Benauwdheidsklachten

2. Heb jij op dit moment een huisgenoot met koorts en / of benauwdheidsklachten die nog niet getest is op het coronavirus?

3. Heb je het coronavirus gehad en is dit in de afgelopen 7 dagen vastgesteld?

4. Heb jij een huisgenoot / gezinslid met het coronavirus?

5. Ben je in thuisisolatie omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?

Indien je één of meer van de vragen met ‘ja’ beantwoord hebt, dan kun je helaas niet naar binnen bij City Life Church. Beterschap!

Bij en in City Life Church
Als kerk zetten we ons ten volle in om een een veilige omgeving creëren voor de zondagdiensten. Daarbij vertrouwen we erop dat alle bezoekers en vrijwilligers zich houden aan de richtlijnen en hygiëneregels. Volg de aanwijzingen van het Welkomteam en geef elkaar de ruimte.

Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we op een verantwoorde manier kunnen samenkomen in Gods Huis. Alvast bedankt voor jouw bijdrage hieraan.

Tot zondag!

Welcome to church!

Every Sunday we have 2 services: at 10am/10.30am and at 12.30pm.

It is as follows:

  • At 10:00 am we start our Sunday with Kids Church; a short service for all children with their parents.
  • At 10.30 am the children (4 to 12 years old) go to an additional program in separate groups. The church hall opens for even more adults and the regular service begins there. During this part of the service we have English translation available via headsets.
  • Children from 1 to 4 years old can go to Buddy & Friends from 10.00 am, where our kids workers provide a suitable program.

The second shift starts at 12.30 pm and has the same content as the regular service of 10.30 am.

You can also follow the service via our YouTube channel.

From the 25th of September on, you don’t need a ticket for our services anymore. Only for Buddy & Friends you need a ticket, due to limited capacity.

Order you Buddy & Friends ticket

Questions beforehand
In preparation of your visit to City Life Church, please ask yourself the following questions:

1. Did you have one of the following symptoms in the past 24 hours?
– Coughing or a soar throat
– Body temperature of 38 degrees or higher
– Shortness of breath

2. Do you right now have a person in your household or a housemate with fever and/or shortness of breath that has not yet been tested on the coronavirus?

3. Have you been tested positive on the coronavirus in the past 7 days?

4. Do you have a person in your household or a housemate that has the coronavirus?

5. Are you in quarantine because you have been in contact with someone that has the coronavirus?

In case your answer is ‘yes’ on one or more questions, you unfortunately can’t visit City Life Church. We wish you all the best and hope you are able to join one of our services again soon. Get well!

In and around City Life Church
As a church we are fully committed to create a safe environment for our Sunday services. We trust that all visitors and volunteers keep the given guidelines and hygiene instructions. Please always follow the instructions of our Host team an give other visitors some space.

Together we make sure that we can gather and keep gathering in God’s House in a responsible way. We very much appreciate your contribution to this.

See you soon in church!

De website van City Life Church Den Haag maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.

Chat openen