CHAMPIONS CLUB

Onze droom is dat elk gezin een kerkdienst bij kan wonen. Sommige kinderen hebben extra zorg en/of aandacht nodig en voor hen is meedraaien in de reguliere groepen niet mogelijk. Daarom hebben wij de Champions Club!

Champions Club is er tijdens de tweede dienst voor kinderen tot en met 12 jaar die extra zorg en aandacht nodig hebben, zoals kinderen met een (verstandelijke en/of lichamelijke) beperking, autisme of een bepaald syndroom.

We bieden een gestructureerd programma, waarbij het lezen uit Gods Woord, bidden en Kids-Worship ook een vast onderdeel zijn.

Het team richt zich op het geestelijke, intellectuele, emotionele en lichamelijke vlak. Dit alles steeds weer in overleg met de ouders.

Het contact met ouders is daarbij voor ons heel belangrijk. We vinden het bijvoorbeeld belangrijk om te horen wat wel en niet werkt voor het kind, zodat we samen op één lijn zitten. Ouders kennen hun kind immers het beste! Op zondag proberen we dan ook echt even tijd te nemen om te horen hoe het gaat en of er nog belangrijke aandachtspunten zijn.

Team

Ons team bestaat uit enthousiaste vrijwilligers die vanuit hun professie kennis en ervaring meebrengen of een passie hebben voor het ondersteunen van special needs kinderen.

Aanmelden

Heeft je interesse/vragen of wil je je kind aanmelden? Of wil je betrokken raken in het team van Champions Club? Stuur dan een e-mail naar championsclub@clcdenhaag.nl.
Laura Oroke zal met u contact opnemen om een intakegesprek te plannen. Tijdens deze intake bespreken wij de zorgbehoefte van je kind en kijken wij of wij als team deze zorg kunnen bieden.

Oorsprong

Onze Champions Club is geïnspireerd door en verbonden aan de Lakewood Church (Houston) door jeugdpastors Craig en Samantha Johnson. Zij hebben zelf een tienerzoon met autisme. Inmiddels zijn er wereldwijd al ruim 70 Champions Clubs en dat aantal blijft groeien. Op hun website vind je meer achtergrondinformatie over de Champions Club.