Meldpunt ongewenst gedrag

Bij City Life Church is veiligheid een belangrijke prioriteit. Dat geldt in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor mensen die kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld leeftijd, gezondheid, sociale of psychische achtergrond, e.d.

Daarvoor hebben we als City Life Church de volgende maatregelen getroffen:

  • Bij het werken met minderjarigen worden specifieke veiligheidsprotocollen gehanteerd en we hebben een aanstellingsbeleid voor het werken met deze doelgroep.
  • Iedereen die bij een team betrokken is met een specifieke verantwoordelijkheid voor minderjarigen en/of kwetsbare mensen, ondertekent onze gedragscode en levert een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in.
  • Iedereen die toegang heeft tot persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie ondertekent onze geheimhoudingsverklaring.
  • Mochten er ondanks deze maatregelen toch zorgen zijn over ongewenst gedrag, bijvoorbeeld lichamelijk, seksueel, emotioneel, verbaal of financieel, blijf er dan niet mee rondlopen, maar neem contact op met je Connect- of Teamleider, of, als dit niet mogelijk is, met het Leadteam. Uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om.

Het Leadteam bestaat uit de volgende personen: Tabitha Camps, Joëlla Nava, Lydia Luijken en Ruben Luijken.

Vertrouwenspersonen
Wanneer bovengenoemde maatregelen niet tot tevredenheid hebben geleid, of als er een andere reden is waarom je bovengenoemde personen niet wilt/kunt benaderen, neem dan contact op met Jonathan & Mieke Bachet. Zij zijn onafhankelijke vertrouwenspersonen en zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@clcdenhaag.nl.