OVER CLC

Onze visie

Uitreiken naar onze wereld en haar¬†be√Įnvloeden¬†door een grote, groeiende, inspirerende kerk te bouwen waar generaties Jezus, Zijn gemeente en de Bijbel leren kennen en liefhebben.
Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt temidden van Zijn volk.
Waar mensen door vernieuwd denken veranderd leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in Gods huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons.

VISION SUNDAY

Vision Sunday¬†is een speciale zondag waarop we de visie voor het komende jaar presenteren in een korte film. We kijken naar de ontwikkelingen van de verschillende City Life Churches, naar nieuwe dingen die dit jaar gaan komen en het ‚Äėwaarom‚Äô achter¬†de dingen die we doen.

Bekijk hiernaast de Vision Movie van 2022.

De 12 waarden van City Life Church

City Life Church heeft 12 waarden:

 1. Jezus centraal
 2. We leven voor Zijn doel in plaats van voor onszelf
 3. We helpen mensen Jezus te volgen
 4. We waarderen en respecteren mensen
 5. We dienen met vreugde in plaats van dat we bediend willen worden
 6. We bouwen familie (fun)
 7. We zijn relationeel en persoonlijk
 8. We zijn gastvrij
 9. We waarderen dienend leiderschap in plaats van onafhankelijkheid
 10. We zijn vrijgevig en dragen bij in plaats van terughoudendheid en consumeren
 11. We geloven in excellence in plaats van middelmatigheid
 12. Jouw rol is belangrijk in het grote geheel

Deze waarden zijn het uitgangspunt bij alles dat we doen.

Wij zijn tegen racisme

“Als kerken zijn we geroepen om ons uit te spreken voor hen die te maken hebben met racisme en onderdrukking. We zijn diep geraakt door de beelden van geweld tegen de zwarte gemeenschap en mensen van kleur. Racisme vindt ook in onze steden en onze landen plaats. We willen hier niet voor wegkijken of over zwijgen. We zijn één familie, geboren uit het hart van dezelfde Hemelse Vader. We zijn broers en zussen van elkaar met allemaal dezelfde waarde voor Hem. Wij moeten en willen vechten voor gelijkheid van onze broers en zussen.

De kerk moet een thuis zijn waar iedere cultuur welkom is en gevierd wordt, waar iedereen geliefd is en niemand minder waard wordt geacht dan de ander. Maar zelfs in kerken zijn mensen niet altijd gelijk behandeld vanwege hun huidskleur. City Life Church is tegen racisme. We willen bidden √©n ons sterk maken voor een radicale verandering in onze samenleving, die de strijd om gelijkheid overbodig maakt.‚ÄĚ

“As churches we are called to speak for those who deal with racism and oppression. We are deeply saddened by the images of violence against the black community and people of color. Racism also happens in our cities and our countries. We do not to look away from or are silent about this. We are one family, born out of the heart of the same Heavenly Father. We are brothers and sisters and all of the same worth to Him. We must and want to fight for equality of our brothers and sisters.

The church must be a home where every culture is being welcomed and celebrated, where everyone is loved, and no one deemed less than the other. But even in churches there are people who are not being treated equal because of their skin color. City Life Church is against racism. We want to pray and stand up for radical change in our society that will make the fight for equality unnecessary.‚ÄĚ

ERALD & MATHILDE

“We vinden het altijd heerlijk om nieuwe mensen welkom te heten in City Life Church. Misschien ben je uitgenodigd door een vriend, heb je God net¬†leren kennen, ben je¬†in Den Haag¬†komen wonen vanwege je studie of werk, of welke andere reden dan ook;¬†we vertrouwen erop dat je je thuis zult voelen bij ons.

We waarderen ieder lid van de gemeente. Iedereen is belangrijk en voor iedereen is er een plaats en een mogelijkheid om betrokken te zijn en te groeien in je leven met God.

Op deze site maak je kennis met verschillende mensen en willen we je iets laten zien van wat er zoal gebeurt in de kerk. Ook¬†lees je iets van de visie van de gemeente.¬†Er zijn¬†kinderdiensten¬†voor alle leeftijdsgroepen. Er is er vertaling in het Engels en¬†Spaans¬†en ook vertolking voor doven en slechthorenden.”

We hebben iedere zondag twee diensten, je bent uitgenodigd!

ONZE REIS

VERTROUWENSPERSOON

City Life Church heeft een vertrouwenspersoon die je kunt benaderen wanneer je bezorgd bent over ongepast gedrag binnen CLC. Meer informatie.

De website van City Life Church Den Haag maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.