Vertrouwenspersoon

Bij City Life Church is veiligheid een belangrijke prioriteit. Dat geldt in het bijzonder (maar niet uitsluitend) voor mensen die kwetsbaar zijn vanwege bijvoorbeeld leeftijd, sociale of psychische achtergrond.

Als je zorgen hebt over ongewenst gedrag, bijvoorbeeld lichamelijk, seksueel, emotioneel, verbaal of financieel, blijf er dan niet mee rondlopen, maar neem contact op met je connect- of teamleider. Als dit niet mogelijk is dan met iemand van het keyteam. Als dat ook niet mogelijk is, neem dan contact op met de pastors. Uiteraard gaan we hier vertrouwelijk mee om.

Wanneer bovengenoemde niet tot tevredenheid leidt, of als er een andere reden is waarom je bovengenoemde personen niet wilt/kunt benaderen, neem dan contact op met Jonathan & Mieke Bachet. Zij zijn onafhankelijke vertrouwenspersonen en zijn bereikbaar via vertrouwenspersoon@clcdenhaag.nl.

De website van City Life Church Den Haag maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen ervoor dat onze website goed functioneert.